overlay

2019/6 AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında münhal birimler için yapılacak 2019/6 Ek Yerleştirme İşlemi 21.06.2019 tarihi Cuma günü Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda (Horozluhan Mah. A. Basri Sok No:4 - Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü Binası)  saat 15:00‘ te Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 31/05/2019 tarihinde başlayıp, 13/06/2019 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, belirtilmiş olan istenen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine veya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Gelen Evrak Birimine elden teslim ederek başvurabileceklerdir. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ise tüm başvuru evraklarını 14/06/2019 tarihi mesai bitimine kadar Gelen Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru yapacak hekimlerimizden hizmet puanına itirazı olanların başvuru yapmadan önce personel ve destek hizmetleri başkanlığında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurudan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecek olup evraklarındaki hizmet puanı esas alınacaktır.

Adayların hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı, Birden fazla birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan bütün hekimlerin ek yerleştirmeye başvurması halinde hizmeti aksatmayacak şekilde en az bir hekimin aile sağlığı merkezinde görevli olarak kalması vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yerleştirme işlemine müracaat yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri başvuru dilekçesi verebilirler.

Not: Aile hekimliği statüsüne geçiş için; “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu 13/12/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup, mezkûr Genelge gereğince işlem yapılacaktır. "

2019-6. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Münhal Pozisyonları.pdf
2019-6 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Dökümanları.rar
EK YERLEŞTİRME İSTENEN EVRAKLAR.docx