overlay

1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası

Çocuklar bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Sağlık Bakanlığınca yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açabilen sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesidir.

İyot, insan vücudunda çok az miktarda bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli bir elementtir. Günlük alınması gereken iyot miktarı bir toplu iğne başı kadar azdır. Bu miktar yaşam için gereklidir. İyot vücudumuzda başta beyin olmak üzere hemen tüm organların düzenli çalışmasında, büyüme ve gelişmenin tam olmasında, vücudun ısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan hormonların yapımında kullanılmaktadır.

İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisidir ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen bir hastalıklar bütünüdür. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağdaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak, Sağlık Bakanlığınca 1994 yılından beri “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. İyodun önemini topluma daha çarpıcı ve etkili yöntemlerle aktarmak, toplum bilincini oluşturmak ve ülke genelinde konuyu gündeme getirmek amacıyla da Haziran ayının ilk haftası (1-7 Haziran) İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası olarak belirlenmiştir. 

Tuzdaki iyot ısı, ışık ve nemden olumsuz etkilenir. Bunu önlemek için iyotlu tuz renkli, kapaklı bir kapta veya dolap içinde ışık almayacak şekilde saklanmalı, saklandığı yer kuru olmalı, tuz içinde bulunan iyodun yemek pişerken kaybolmaması için yemek ateşten indirilirken konulmalı veya sofrada yerken ilave edilmelidir.

Toplumun bilinçlendirilerek iyotlu tuz kullanımının artırılması ve uygun koşullarda saklanması ve kullanılması konusunda eğitim çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Hedefimiz daha sağlıklı ve zeki bir nesile sahip olmaktır.

Sağlığımız açısından kullanılan tuzun miktar olarak az ancak iyotlu olması ile birlikte doğru saklama ve kullanma koşulları konusunda halkımızın duyarlı olmalarını bekliyoruz.

  • İYOT YETERSİZLİĞİ.png