overlay

İç Kontrol Eğitim Toplantısı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı kapsamında iç kontrol personel toplantısı ve eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı ve eğitim programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Gökhan Arıcan, Başkan Yardımcısı Dr. Eser Şenkul, uzmanlar ve birim sorumlularının yanı sıra çok sayıda müdürlük personeli katıldı.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç açılış konuşmasında, idarenin hedeflerine ulaşması ve bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması, kamu kaynaklarının en uygun faydayı sağlayacak şekilde kullanılması için iç kontrol sisteminin önemli olduğunu söyledi. Konuşmasında, kamu etik değerlerinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Koç, birim sorumluları, uzmanlar ve personel olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini örneklerle açıkladı.

Eğitim Programı kapsamında Uzman Kıymet Ergun “İç Kontrol Eylem Planı” konulu sunumunu, İç Kontrol Sorumlusu İsmail Demirel’de “Süreç Risklerinin Belirlenmesi, Skorlanması, Risk Envanteri Oluşturulması, Alınabilecek Önlemler ve Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi” konulu eğitim sunumunu katılımcılarla paylaştı.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg