overlay

1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası

     1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Abdullah Bozkurt tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan rehber öğretmenlere Özgül Öğrenme Güçlüğü hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmiştir.

     Özgül Öğrenme Güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan standart eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun başarı gösteremeyen bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur. Özgül Öğrenme Güçlüğünün bir alt tipi olan Disleksi; okuma güçlüğü, sözcükleri okuma yanlışları, okuma hızının yavaş olması, okuduğunu anlamada zorlanma ile kendini göstermekte ve ilköğretim çağında tanı almaktadır. Erken tanı alan ve gerekli eğitim verilen çocuklarda yüksek oranda yaşıtlarına yakın öğrenme seviyelerine ulaşmaları sağlanmış olur. Disleksili bireylerin de normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip oldukları unutulmamalıdır. Önemli olan çocukların yeteneğinin keşfedilmesi, özgüven aşılanması ve gerekli eğitim desteğini alarak bu durumdan başarı ile çıkmaları sağlanmalıdır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg