overlay

SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

  Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden; mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesi olumsuz sonuçlananlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple boş kalan kadrolara 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama işlemleri Bakanlık Makamının 27.09.2019 tarih ve 4212 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Atamaya esas belgeleri teslim etmesi gereken ve 19.11.2019 tarihinde Müdürlüğümüz sitesinde yayınlanan 35 kişilik yedek listeden evraklarını süresinde teslim etmeyen ve belgeleri eksik olması nedeniyle komisyon tarafından başvurusu kabul edilmeyen adayların yerine 6 kişilik yedek hak sahiplerinin isim listesi aşağıdaki linkte yayınlanmıştır. Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular istenilen belgelerle birlikte 13.12.2019 - 20.12.2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Yedek hak sahipleri; bu süre içinde istenen belgeler ile birlikte Konya İl Sağlık Müdürlüğü A. Blok Ana Hizmet Binası Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No:14 (Eski Askeri Hastane) Atama Birimine şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Mezkûr ilan, neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atamaya esas belgeleri teslim etmesi gereken hak sahiplerinin isim listesi, istenen belgeler ve Bakanlığımızın konu ile ilgili açıklaması aşağıdaki linkte yer almaktadır. İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.


Açıklama İçin Linke Tıklayınız...
https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,58589/yedek-olarak-atanmaya-hak-kazanan-surekli-isci-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html


BAŞVURU YAPACAK 3.YEDEK LİSTE.pdf