2020 Yılı Denetim Planı
17 Aralık 2019

     5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun 6. maddesi, Resmi Gazete'de yayımlanan 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 33. maddesi ve 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri ile T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın 02.10.2014 tarih ve 5670 sayılı yazısı gereğince, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

     Bu bağlamda; İlimiz merkez ve taşrada faaliyet gösteren, ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimleri (AÇSAP, ÇİM, entegre ilçe devlet hastaneleri, halk sağlığı laboratuvarı, kanser kayıt merkezi, KETEM, sağlık evleri, sıtma birimi, TRSM, VSD, göçmen sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi, seyahat sağlığı birimi) ile aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinin 2020 yılı Denetim Planı ekte sunulmuştur.

2020 yılı Denetim Planı.pdf