overlay

Dünya Kanser Günü Kapsamında Fotoğraf Sergisi Açıldı

4 Şubat 2020 Dünya Kanser Gününde, kanserin erken teşhis edilmesinin tedavi sürecine sağlayacağı katkı konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı. M1 Alışveriş Merkezi’nde açılan stantta vatandaşlara kanser ile ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak kanser tedavisi erken teşhis sayesinde başarılı olmuş hastaların olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğrafları sergilendi.              

Kanser, vücuttaki hücrelerin anormal şekilde bölünüp çoğalmasıyla bulunduğu ve yayıldığı organların işlevlerini yapmasını engelleyen, her ülke ve her yaşta meydana gelebilen bir hastalıktır. Kanser %90 oranında çevresel, %10 oranında ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında da tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme ve obezite, alkol ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır.

Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünyada her yıl 12.7 milyon insana kanser tanısı konulmakta ve 7.6 milyonu kanserden ölmektedir. Önlem alınmazsa, dünya genelinde kanser yükünün artarak 2030 yılında 26 milyon yeni tanı kanser vakasına ve 17 milyon ölüme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde yılda yaklaşık 170.000 kişiye kanser teşhisi konulmakta, kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmektedir. Bölge ya da şehirlerimiz arasında kanser sıklığı açısından anlamlı farklılıklar yoktur. Bununla beraber, ülkemizdeki kanserlerin önemli bir kısmı sigara ve obezite ile ilişkilidir. Bu yüzden sigara ve obezite ile mücadele daha da önem kazanmıştır. Erkeklerde en sık görülen kanserler, akciğer ve prostat kanserleri iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri ve serviks kanseri risk oluşturmaya devam etmektedir. Sonuç itibariyle; kansere yol açabileceği kanıtlanmış risk faktörlerinin farkına vararak, bunlardan korunmada bireysel ve toplumsal bazda yapılacaklar konusunda bilgilenerek, önleme çabalarını kararlılıkla sürdürerek ileri dönemlerde daha da büyük bir toplumsal yük haline gelmesi beklenen kanserle savaşımda önemli kazanımlar elde edileceğine şüphe yoktur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün hedefi bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltmaktır. Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir, üçte biri erken teşhis edilebilir kanserlerdir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir. Toplum bilincinin ve kanser farkındalığının oluşturulması ile meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri gibi kanserlerde erken taramalarla ölümler önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Ülkemizde kanser insidansları Erkeklerde yüzbinde 259,9 kadınlarda ise yüzbinde 183,2 dir.

2014 yılı itibari ile Toplum Tabanlı Kanser Taramaları ( meme, kolorektal ve serviks) birinci basamakta İSM/TSM, ASM, AÇSAP ve KETEM işbirliğinde yürütülmeye başlanmış olup 2019 da toplam 250.390 kişiye kanser taraması yapılmıştır. 8926 kişi ileri tetkik ve tedavi amacı ile bir üst basamaga sevk edilmiştir Erken teşhis hayat kurtarır sloganını biz Konya olarak uyguluyor ve bunu yanında ‘’kanser önlenebilir bir hastalıktır’’ diyoruz.

30 yaşından itibaren kadınlarda, 50 yaşından itibaren erkeklerde erken tanı için KETEM’lerimize ve Aile Sağlığı Merkezlerimize başvurarak ÜCRETSİZ kanser taramanızı yaptırabilirsiniz.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg