overlay

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN (EBE, HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN) AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI MÜRACAAT İLANI

Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:

 

  • TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
  • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın veya tescil edilmiş geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (A4 Ebatında Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Uzman/Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
  • İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)
  • Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 noludilekçe örneği),
  • 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş) 
  • İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.)yer alacaktır.
1nolu dilekce.doc
2 nolu dilekce.doc
KONYA İLİ KAMU GÖREV_Ustyazi_cedd36d9-b57d-4b59-85ce-8fa821a620d4.pdf

KAMU_GÖREVLİSİ_OLMAYAN_(EBE,_HEMŞİRE,_SAĞLIK_MEMURU_VE_ACİL_TIP_TEKNİSYENLERİNİN)_AİLE_SAĞLIĞI_ÇALIŞANI_MÜRACAAT_İLANI.zip