overlay

2021-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında münhal birimler için yapılacak 2021/7 Ek Yerleştirme İşlemi 16 Temmuz 2021 tarihi Cuma günüİl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda saat 15:00 te Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 02.07.2021 tarihinde başlayıp, 06.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, belirtilmiş olan istenen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine veya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Gelen Evrak Birimine elden teslim ederek başvurabileceklerdir. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ise tüm başvuru evraklarını 07/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar Gelen Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru yapacak hekimlerimizden hizmet puanına itirazı olanların başvuru yapmadan önce personel ve destek hizmetleri başkanlığında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurudan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecek olup evraklarındaki hizmet puanı esas alınacaktır.

Adayların hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı, Birden fazla birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan bütün hekimlerin ek yerleştirmeye başvurması halinde hizmeti aksatmayacak şekilde en az bir hekimin aile sağlığı merkezinde görevli olarak kalması vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yerleştirme işlemine müracaat yetkisi dâhilvekâletname alan vekilleri başvuru dilekçesi verebilirler.

Not: Aile hekimliği statüsüne geçiş için; “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu 04.02.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup, mezkûr Genelge gereğince işlem yapılacaktır.

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Başvuru Dilekçesi (Ek.1).doc
2020-1 Sayılı Genelge Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri.pdf
2021-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Dökümanları.rar
2021-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Şeması.pdf
2021-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Talimatnamesi.pdf
2021-7. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Münhal Pozisyonları.pdf
Valilik Oluru.pdf
EK YERLEŞTİRME İSTENEN EVRAKLAR.docx