overlay

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi)

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından,15.11.2021 - 24.12.2021 tarihleri arasında "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 04.10.2021 -15.10.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır.Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir.

Program Sorumlusu: Sibel ÇATAK AVCI 
Tel: 0212 909 60 00 (80633) 
E-posta: sibel.catak@saglik.gov.tr