overlay

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı - İstanbul

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 01.11.2021 - 10.12.2021 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 20.09.2021-30.09.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır.
 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir.

Program Sorumlusu: Minire BÜYÜKÇOLAK
Tel: 0216-625 45 45 Dahili: 2326-7946
E-posta: kamuran.karadag@saglik.gov.tr