Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı- Osmaniye
07 Ekim 2021

Osmaniye Devlet Hastanesi tarafından 15/11/2021-24/12/2021 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının düzenleneceği tarafınıza bildirilmiştir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında değiştirilmiştir. Başvuru yapacak personel https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan "Başvuru Formunu" doldurarak ekte yer alan mail adresine gönderebilir.

 Program Sorumlu Hemşiresi: Güllü GÖNÜLER

E-posta: gullu.gonuler@saglik.gov.tr

Tlf:0-328-826-1200 ( 3813-3707-3708 )