İstatistik Eğitimleri Programı - Samsun
23 Kasım 2021

“AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ” VE "G-POWER UYGULAMALI GÜÇ VE ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAMA" EĞİTİM PROGRAMLARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla İstatistik Eğitimleri gerçekleştirilecek olup, "Sağlık Bilimlerinde SPSS Uygulamalı Veri Analizi", “AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi” ve "G-Power Uygulamalı Güç ve Örnek Büyüklüğü Hesaplama" eğitim programlarına ait bilgiler aşağıdadır.

108527359.pdf
108527358.pdf
108527357.pdf