STAJ DUYURU
10 Haziran 2022

2022 YILI YAZ DÖNEMİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HASTANELERDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından; staj başvuruları alınan ve kabul edilen öğrencilerin Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde staj yapmak üzere sayfalarında ya da maillerinde stajlarının ‘’Onaylandı’’yazısıyla birlikte ilgili hastaneye başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenciler; okuldan aldıkları staj evraklarını yerleştirildikleri hastanelere onay yaptıracak ve hastanenin talep ettiği evraklar öğrenci tarafından imzalanacaktır.

Hastanelerin ve okullarının uygun bulduğu zaman diliminde stajlarını yapacaklardır.

Eksik evrakları bulunan öğrencilerin stajları Kariyer Kapısı tarafından iptal edilecektir.

BELGELER:

  • Öğrenci belgesi
  • Kimlik fotokopisi
  • Öğrencinin stajının kabulüne ait “Onaylandı” yazısına ait sayfa çıktısı
  • Staj/Mesleki Beceri/Mesleki Uygulama Başvuru Formu (Formda bulunan okul yetkili imzası ve öğrenci imzası ıslak imzalı olarak hazırlanmış getirilmelidir, eksik imzalı evrak kurumumuz tarafından imzalanamayacaktır. Formların aslı 3 nüsha hazırlanmalıdır, kurumumuz tarafından imzalandıktan sonra Formun 1 tanesi kurumumuzda kalacaktır.
  • Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden sigorta belgesi.  (Staj başlarken SGK girişinin yapıldığına dair belge)
  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair sertifika yada transkript fotokopisi
  • COVİD-19 Pandemisinin Yarattığı Riskler Konusunda Stajyer Öğrenci Bilgilendirme ve Onam Formu (Hastane tarafından verilecektir)
  • Sağlık alanında staj talebi olan öğrencilerin; HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV ve Anti HIV test sonuçlarına ilişkin evrak (anti Hbs testinin pozitif olması gerekir, negatif olması halinde aşı uygulaması başlatılarak en az 2 hafta staj yerine başlayamayacaktır. Aşı uygulamasına başlayan öğrencilerin Aile hekimi veya ilgili kurumdan aldıkları aşı kartının fotokopisi getirilmelidir).
  • Maaş ödemesi için Ziraat Bankası’ndan öğrenciye ait banka hesap bilgileri içeren belge