Entegre Devlet Hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri Değerlendirme Toplantıları Gerçekleştirildi ​
05 Ağustos 2022

    İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç ve hizmet başkanlarımız, entegre devlet hastanelerimizin başhekimleri ve toplum sağlığı merkezlerimizin başkanları ile düzenlenen iki ayrı toplantıda bir araya geldiler. İstatistikî veriler eşliğinde entegre hastanelerin ve toplum sağlığı merkezlerinin 2022 yılı ilk 6 ayı genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantılar da pandemi süreci ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin aksatılmaması adına yapılması gerekenler istişare edildi.

Entegre Devlet hastanelerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde verilen bütün hizmetlerin en verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, hiçbir sağlık tesisinde aksama yaşanmaması ve özellikle tarama oranlarının artırılması adına hastane başhekimleri ve toplum sağlığı merkezlerimizin başkanlarına uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürümüzün konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Özüdoğru tarafından yapılan sunum eşliğinde, pandemi süreci çalışmaları, aşı oranları, temel sağlık göstergeleri, kanser tarama oranları, mevsimlik tarım işçileri, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hizmetler gibi önemli konular İstatistikî veriler eşliğinde ele alındı. İnteraktif bir şekilde devam eden toplantı da katılımcılar da söz alarak yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştılar.   • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG