2022/7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi
11 Ağustos 2022

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında münhal birimler için yapılacak 2022/7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi 23 Ağustos 2022 tarihi Salı günü İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda saat 15:00 te Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 10.08.2022 tarihinde başlayıp, 15.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, belirtilmiş olan istenen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine veya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Gelen Evrak Birimine elden teslim ederek başvurabileceklerdir. Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ise tüm başvuru evraklarını 16/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar Gelen Evrak Birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Not: Başvuru yapacak hekimlerimizden hizmet puanına itirazı olanların başvuru yapmadan önce personel ve destek hizmetleri başkanlığında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurudan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecek olup evraklarındaki hizmet puanı esas alınacaktır.

Adayların hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı, Birden fazla birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan bütün hekimlerin ek yerleştirmeye başvurması halinde hizmeti aksatmayacak şekilde en az bir hekimin aile sağlığı merkezinde görevli olarak kalması vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yerleştirme işlemine müracaat yetkisi dâhil vekâletname alan vekilleri başvuru dilekçesi verebilirler.

Not: Aile hekimliği statüsüne geçiş için; “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu 04.02.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuş olup, mezkûr Genelge gereğince işlem yapılacaktır.

Müdürlük Makam Oluru..pdf
Konya İlçeler Gelişmişlik Sıralaması.docx
2022-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Talimatnamesi.pdf
2022-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Dökümanları.rar
2022-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Şeması..pdf
2022-7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Münhal Pozisyonları.pdf
Konya İlçeler Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması.pdf
EK YERLEŞTİRME İSTENEN EVRAKLAR.docx
Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri.pdf
Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Başvuru Dilekçesi (Ek.1).doc
2020-1 Sayılı Genelge Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri.pdf
91 Nolu ASM Harita(Kozağaç).PNG
91 Nolu ASM Harita(Kozağaç).jpg