Yunak Toplum Sağlığı Merkezi
24 Mart 2022


Uzm. Dr. Hasan Gazi UYAR
Toplum Sağlığı Merkezi Başkan V.


Adres:  Yeni Mahalle 169011 Sokak No: 20 Yunak / Konya 
Telefon: 0 332 8512792
eposta: konya.yunaktsm@saglik.gov.tr